Alumnes de Cant Coral - 2n quadrimestre - Curs 07/08